Регламент Красногоровского совета

 

 

                Регламент роботи

 

         Красногорівської міської ради 

 

       VI скликання

 

 

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Красногорівської міської ради

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

 

РОЗДІЛ ІІ. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

Стаття 4. Закриті засідання міської ради

Стаття 5. Трансляція засідань міської ради

Стаття 6. Присутність на засіданнях міської ради

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання міської ради

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 8. Планування роботи міської ради

Стаття 9. Внесення пропозицій до планів роботи міської ради

Стаття 10. Виконання плану роботи міської ради

Стаття 11. Контроль за виконанням рішень міської ради

 

                     РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 12. Порядок діяльності міської ради

Стаття 13. Форми роботи міської ради

Стаття 14. Перша сесія міської ради

Стаття 15. Порядок скликання чергової сесії міської ради

Стаття 16. Порядок скликання позачергової сесії міської ради

Стаття 17. Доведення до відома рішення про скликання сесії

Стаття 18. Правомочність сесії міської ради

Стаття 19. Реєстрація депутатів та запрошених на сесію

Стаття 20. Тривалість сесії міської ради

Стаття 21. Закриття сесії міської ради

Стаття 22. Протоколи сесії міської ради

Стаття 23. Надання рішень міської ради, їх копій, витягів із протоколів сесії, інших матеріалів сесії

Стаття 24. Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів

 

РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ НОРМОТВОРЧОСТІ.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У МІСЬКІЙ РАДІ

Стаття 25. Процедура розгляду питань у міській раді

 

                              Глава 1. Внесення пропозицій щодо розгляду питання (ініціювання)

Стаття 26. Суб’єкти нормотворчої  ініціативи (ініціатори)

Стаття 27. Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді

 

                               Глава 2. Вивчення питання і підготовка проекту рішення

Стаття 28. Підготовка проекту рішення

Стаття 29. Вимоги до проекту рішення

Стаття 30.Візування проекту рішення

 

                             Глава 3. Розгляд питання на пленарному засіданні міської ради

Стаття 32. Час і місце проведення пленарних засідань міської ради

Стаття 33.Відкриття сесії міської ради

Стаття 34.Ведення пленарних засідань. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

.Стаття 35. Послідовність розгляду питань на сесії міської ради

Стаття 36. Порядок денний сесії

Стаття 37.Формування порядку денного. Матеріали до сесії міської ради

Стаття 38.Затвердження порядку денного

Стаття 39.Процедура обговорення питань порядку денного

Стаття 40. Питання порядку денного „Різне”

Стаття 41.Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради

Стаття 42. Порядок надання слова

Стаття 43. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні міської ради 

Стаття 44.Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 45. Зловживання правами під час пленарних засідань та їх наслідки

.

                                  Глава 4.Прийняття рішень міської ради

Стаття 46. Загальні положення про рішення міської ради

Стаття 47.Місце і процедура прийняття рішень міською радою

Стаття 48. Право ухвального голосу

Стаття 49.Секретаріат сесії міської ради.

Стаття 50. Підрахунок голосів. Лічильна комісія

Стаття 51. Поіменне голосування.

Стаття 52. Таємне голосування

Стаття 53.Прийняття рішень з питань формування порядку денного сесії

Стаття 54.Особливості прийняття рішень з питань, пов’язаних між собою

Стаття 55.Прийняття рішень з процедурних питань

Стаття 56.Пропозиції до проектів рішень

Стаття 57.Підписання рішень міської ради

Стаття 58.Набрання чинності рішеннями міської ради

Стаття 59.Зупинення рішення міської ради міським головою

Стаття 60.Нумерація рішень міської ради

Стаття 61. Оприлюднення рішень міської ради

Стаття 62.Обов’язковість  виконання рішень міської ради

 

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ

РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА РОЗГЛЯД МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 63.Планування діяльності міської ради з підготовки проектів міської ради

Стаття 64. Підготовка аналізу регуляторного впливу та оприлюднення проектів регуляторних актів

Стаття 65.Внесення проекту регуляторного акта на розгляд міської ради

 

                     РОЗДІЛ VIІ. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ. ФОРМИ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 67. Правові засади діяльності депутатів міської ради

Стаття 68. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

Стаття 69.Права та обов’язки депутата міської ради на засіданні міської ради

Стаття 70.Участь депутата в сесіях міської ради та засіданнях її органів

Стаття 71.Позасесійні форми роботи депутата міської ради в раді та її органах

Стаття 72.Загальні збори депутатів міської ради

Стаття 73.Депутатське звернення

Стаття 74. Депутатський запит

Стаття 75. Депутатське запитання

Стаття 76.Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень у міській раді та в органах

Стаття 77. Депутатські групи, фракції

Стаття 78.Порядок створення депутатських фракцій та депутатських груп

Стаття 79.Припинення діяльності депутатських груп та фракцій

Стаття 80.Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції

Стаття 81.Права депутатських груп та фракцій

Стаття 82.Організація діяльності депутатських груп та фракцій

Стаття 83.Депутатські об’єднання і неформальні групи

Стаття 84.Погоджувальна рада керівників депутатських груп і фракцій та голів постійних комісій (погоджувальна рада)

 

                                       РОЗДІЛ VІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

                                    Глава 1. Міський голова та його повноваження

Стаття 85.Міський голова як головна посадова особа територіальної громади міста Красногорівка

Стаття 86.Повноваження міського голови

Стаття 87.Відповідальність міського голови

 

                                  Глава 2. Секретар міської ради. Його повноваження

Стаття 88.Секретар міської ради

Стаття 89. Повноваження секретаря міської ради

Стаття 90.Відповідальність секретаря міської ради. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

 

                                  Глава 3. Постійні комісії міської ради

Стаття 91.Постійні комісії міської ради

Стаття 92. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій

Стаття 93. Порядок формування постійних комісій міської ради

Стаття 94. Повноваження постійних комісій міської ради

Стаття 95.Права постійних комісій міської ради

Стаття 96.Організація роботи постійних комісій міської ради

Стаття 97. Колегія голів постійних комісій

 

                                  Глава 4. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 98.Створення тимчасових контрольних комісій міської ради

Стаття 99.Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради

Стаття 100.Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради

 Стаття 101. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради

 

                                 Глава 5. Виконавчі органи міської ради

Стаття 102.Виконавчі органи міської ради

Стаття 103.Виключна компетенція міської ради щодо її виконавчих органів

Стаття 104. Діяльність виконавчого комітету міської ряди в період відсутності міського голови

Стаття 105.Діяльність міської ради та виконавчого комітету міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

 

                                  Глава 6. Робочі групи

Стаття 106. Робочі групи міської ради

 

                                 Глава 7. Відповідальність органів та посадових осіб міської ради

Стаття 107. Відповідальність органів та посадових осіб

 

РОЗДІЛ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 108.Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

Стаття 109. Контроль за дотриманням норм Регламенту

Стаття 110.Відповідальність за порушення Регламенту

 

 

                                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                        рішенням ради

                                                                                                                                                                                                                         19.11.2010   

 

Регламент роботи

Красногорівської міської ради VI скликання

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Красногорівської міської ради

 

1. Даний Регламент роботи Красногорівської міської ради VI скликання (далі по тексту – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

2. Красногорівська міська рада (далі по тексту – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Красногорівка та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3. Міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

4. Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями міста Красногорівка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

5. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визначено відповідною територіальною виборчою комісією.

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу міської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

7. Строк повноважень міської ради визначається Конституцією України.

8. Робота міської ради ведеться державною мовою.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою м. Красногорівка її органів та посадових осіб;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ ІІ. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Пленарні засідання міської ради є відкритими.

2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів міської ради, міського голови, секретаря міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, члени виконавчого комітету Красногорівської міської ради, посадові особи органів виконавчої влади міста Красногорівка, представники правоохоронних органів,  службовці апарату міської ради, які забезпечують проведення засідання, журналісти, що здійснюють телевізійну та фото зйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом,  запрошені представники підприємств, організацій, закладів міста, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради в порядку, визначеному статтею 7 цього Регламенту.

3. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом розміщення на стендах у приміщенні міської ради, у секретаря ради або на офіційному сайті Красногорівської міської ради в мережі Інтернет, або шляхом публікації рішень міської ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) в офіційному друкованому органі Красногорівської міської ради або в іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному відповідним рішенням міської ради.

 

Стаття 4. Закриті засідання міської ради

1. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

 

Стаття 5. Трансляція засідань міської ради

1. Відповідно до процедурного рішення міської ради може проводитися радіо- та телетрансляція із залу засідань.

 

Стаття 6. Присутність на засіданнях міської ради

1. Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: Красногорівського міського голови, секретаря міської ради та депутатів міської ради.

2. Персональні робочі місця відводяться також для співробітників відділу з організації діяльності ради, першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Персональні робочі місця передбачаються також для запрошених: голови Донецької обласної державної адміністрації, голови Мар”їнської районної ради, уповноважених представників районної прокуратури, правоохоронних органів. Також можуть передбачатися місця для інших осіб, що мають право бути присутніми в разі потреби та/або згідно з вимогами чинного законодавства.

На пленарних засіданнях сесії міської ради також мають право бути присутніми депутати Верховної ради України з правом дорадчого голосу.

4. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (розробники проектів рішень, експерти), проходять до залу засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та можуть залишити зал засідань відразу після закінчення розгляду питання.

5. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до залу засідань сторонні предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю депутатів та присутніх осіб на засіданні ради (гучномовці, кастети, газові балончики, зброя тощо).

7. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

8. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.

 

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання міської ради

1. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.

2. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніш як за 1 день до проведення пленарного засідання сесії міської ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою.

3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 8. Планування роботи міської ради

1. Міська рада проводить свою роботу за планом.

2. Плани роботи міської ради складаються на півріччя, попередньо обговорюються на засіданнях постійних комісій і затверджуються радою на її пленарному засіданні.

 

Стаття 9. Внесення пропозицій до планів роботи міської ради

1. Пропозиції до плану роботи Красногорівської міської ради можуть вносити: міський голова, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, виконавчий комітет міської ради, загальні збори громадян.

2. Пропозиції до плану роботи міської ради подаються не пізніше ніж за 15 днів до закінчення поточного півріччя секретареві ради, який після узагальнення організовує підготовку відповідного проекту рішення, попередній його розгляд у постійних комісіях . Проект рішення на розгляд міської ради подає міський голова.

 

Стаття 10. Виконання плану роботи міської ради

1. Організацію виконання плану роботи міської ради здійснює секретар міської ради. По закінченні півріччя на черговій сесії секретар міської ради доповідає раді про виконання плану роботи.

 

Стаття 11. Контроль за виконанням рішень міської ради

1. Контроль за виконанням рішень міської ради покладається на постійні комісії, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.

2. Секретар міської ради організує підготовку проектів рішень до розгляду міською радою.

 

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 12. Порядок діяльності міської ради

1. Порядок діяльності міської ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

 

Стаття 13. Форми роботи міської ради

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, засідання колегії голів постійних комісій, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп та фракцій, засідання погоджувальної ради керівників депутатських груп і фракцій та голів постійних комісій .

 

 

 

Стаття 14. Перша сесія міської ради

1. Перша сесія міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їхніх повноважень.

2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

 

Стаття 15. Порядок скликання чергової сесії міської ради

1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал,  а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.

3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесія міської ради скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається:

а) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 2 даної статті.

4. У випадку, якщо посадові особи, зазначені у частині 1 та 3 цієї статті у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині 2 цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

 

Стаття 16. Порядок скликання позачергової сесії міської ради

1. Позачергова сесія, з зазначенням порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові.

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення воєнного чи надзвичайного стану, міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

 

Стаття 17. Доведення до відома рішення про скликання сесії

1. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 18. Правомочність сесії міської ради

1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів  від загального складу ради.

2. Загальний склад Красногорівської міської радиVI скликання, визначений рішенням Донецької обласної  ради, становить 36 депутатів.

 

Стаття 19. Реєстрація депутатів та запрошених на сесію

1. Реєстрацію депутатів, що прибули на сесію міської ради проводить секретар ради шляхом проставлення особою у списку для реєстрації учасників пленарного засідання особистого підпису напроти свого прізвища.

2. Про неможливість прийняти участь у засіданні сесії депутат міської ради має сповістити про це завчасно письмовою заявою або усно секретаря міської ради.

3. Повторна реєстрація депутатів здійснюється перед кожним пленарним засіданням у разі, якщо сесія триває більше одного дня.

4. Результати реєстрації передаються головуючому на сесії.

 

Стаття 20. Тривалість сесії міської ради

1. Сесія міської ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

2. Більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів робота сесії може бути припинена, продовжена в терміни і дні, визначені радою.

 

Стаття 21. Закриття сесії міської ради

1. Після вичерпання питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням міської ради припинити роботу сесії, сесія закривається.

2. Головуючий оголошує сесію закритою також у разі відсутності кворуму.

 

Стаття 22. Протоколи сесії міської ради

1. На кожному пленарному засіданні міської ради секретарем ради ведеться протокол сесії ради. В разі відсутності секретаря ради, для ведення портоколу сесії обирається секретар з числа депутатів ради.

2. Секретар ради протягом місяця після закінчення сесії завершує остаточне оформлення протоколу.

3. У протоколі мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії, дата  проведення сесії, загальний склад ради, кількість присутніх на сесії депутатів ; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; питання, внесені до порядку денного; результатів голосування при прийнятті рішення. До протоколу додаються рішення ради, що були прийняті на сесії та додатки і матеріали до цих рішень.

4. Оформлений державною мовою протокол, рішення ради, що були прийняті на сесії та додатки до цих рішень  підписує головуючий на сесії.

У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол його підписують відповідно до обставин особи, визначені статтею 57  Регламенту.

5. Протоколи сесій міської ради зберігаються у секретаря ради.

 

Стаття 23. Надання рішень міської ради, їх копій, витягів із протоколів сесії, інших матеріалів сесії

1. Рішення міської ради, їх ксерокопії, витяги з протоколів сесій, інші матеріали сесії видаються секретарем ради за дозволом міського голови.

2. Рішення міської ради, їх ксерокопії, витяги з протоколів сесій, інші матеріали сесії депутату надаються  на його письмовий запит.

3. Рішення міської ради, їх ксерокопії, витяги з протоколів сесій, інші матеріали сесії можуть бути надані на вимогу уповноважених представників прокуратури (є письмовий запит), якщо така вимога відповідає чинному законодавству.

4. Ксерокопії рішень міської ради завіряються круглою печаткою «Канцелярія».

 

Стаття 24. Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів

1. На вимогу міської ради і створених нею органів керівники розташованих або зареєстрованих у місті Красногорівка підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на пленарне засідання міської ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

 

РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ НОРМОТВОРЧОСТІ.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У МІСЬКІЙ РАДІ

Стаття 25. Процедура розгляду питань у міській раді

1. Процедура розгляду питання в міській раді передбачає:

1) внесення пропозиції щодо розгляду питання (ініціювання);

2) вивчення питання і підготовку проекту рішення;

3) попередній розгляд проекту рішення;

4) розгляд питання на пленарному засіданні міської ради;

5) прийняття відповідного рішення.

 

Глава 1. Внесення пропозицій щодо розгляду питання (ініціювання)

 

Стаття 26. Суб’єкти нормотворчої  ініціативи (ініціатори)

1. Право нормотворчої ініціативи мають (ініціатори):

1) міський голова;

2) депутат (депутати) міської ради;

3) депутатські групи, фракції;

4) постійні комісії міської ради;

4) виконавчий комітет міської ради;

5) загальні збори громадян, в тому числі збори (конференція) жителів за місцем проживання.

 

Стаття 27. Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді

1. Підставою для розгляду питання в міській раді, залежно від того, хто із суб’єктів, зазначених у статті 26 Регламенту, є ініціатором, можуть бути:

1) пропозиція, вказівка, доручення міського голови;

2) звернення постійної комісії до міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо звернення про внесення питання на розгляд міської ради;

3) письмове звернення депутата (депутатів) до міського голови;

4) письмове звернення депутатської групи, фракції до міського голови, підписане її керівником;

5) рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд міської ради;

6) протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади м. Красногорівка загальних зборів громадян /представників громади/, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу; заява про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання тощо.

2. Ініціатор має чітко сформулювати питання, увійти з пропозицією про внесення питання в план роботи міської ради чи розглянути його позапланово на черговій сесії ради, вказати, хто готує проект рішення і доповідає на пленарному засіданні ради. Ініціатор може звернутися до міського голови з проханням доручити підготовку проекту рішення та виступу з доповіддю на сесії відповідним виконавчим органам ради.

 

Глава 2. Вивчення питання і підготовка проекту рішення

 

Стаття 28. Підготовка проекту рішення

1. Проект рішення міської ради готує суб’єкт нормотворчої ініціативи в міській раді, визначений статтею 26 Регламенту або за дорученням міського голови чи за дорученням міської ради, рекомендацією постійної комісії відповідні виконавчі органи міської ради (відділи, управління тощо).

2. Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні міської ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проекту рішення, має право на співдоповідь.

3. Міський голова, постійні комісії міської ради, депутат (депутати) мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд міської ради. Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні міської ради.

 

Стаття 29. Вимоги до проекту рішення

1. Проект рішення повинен відповідати вимогам чинного законодавства України та бути викладений за загальними правилами правопису .

2. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проекту рішення має містити:

1) заголовок, у якому зазначаються найменування міської ради, порядковий номер скликання, сесії та рішення,  назва питання, з якого приймається рішення;

2) преамбулу, у якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу);

3) власне рішення (вирішальна частина), виклад якого починається після слів: "Красногорівська міська рада ВИРІШИЛА:";

4. Текст проекту рішення міської ради має містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та/або рішеннями міської ради.

 

5. Проект рішення має передбачати конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання, точні повні назви організацій – виконавців, в разі необхідності доручення про контроль відповідним постійним комісіям, доведення до відома підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

6. При розробці проекту рішення розробник повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання, а також відповідних положень чинного законодавства. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно