ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ 2014 2016 Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 11

м. Красногорівка

Про затвердження Програми приватизації
(відчуження) об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Красногорівка
на 2014-2016 роки

Відповідно до Законів України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про приватизацию державного майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України із змінами та доповненнями, Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації, затвердженого Наказом ФДМ України та інших актів, що регулюють питання власності, з метою найбільш ефективного використання нежитлового фонду м. Красногорівки та поповнення міського бюджету, керуючись  пунктом 30 частини 1 статті 26 та частинами  5 та 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності територіальної  громади  міста   Красногорівка на 2014-2016 роки /додається/.
 2. Рішення Красногорівської міської ради від 15.10.2010 №V/38-5 «Про затвердження Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної  громади  міста   Красногорівка на 2011-2013 роки визнати таким, що втратило чинність.
 3. Виконавчому комітету Красногорівської  міської ради  забезпечити організацію роботи з виконання міської Програми приватизації комунального майна на 2014-2016 роки.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію ради по вирішенню житлово-комунальних питань /Донченко/.

 

ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
( відчуження) об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Красногорівка
на 2014-2016 роки


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закону України «Про приватизацію державного майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України із змінами та доповненнями.
  Цей Порядок визначає механізм підготовки, організації і проведення приватизації об’єктів комунального майна територіальної громади міста Красногорівка  шляхом викупу, продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
  Продаж об’єктів комунального майна територіальної громади міста Красногорівка, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДЧУДЖЕННЯ
  Красногорівська міська рада затверджує переліки об’єктів комунальної власності, які перебувають у комунальній власності та підлягають:
- продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
-    продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс);
- викупу.
  Заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, подаються до виконкому Красногорівської місько ради у письмовому вигляді.
Заява повинна містити:
- назву об'єкта  комунальної власності,  його  місцезнаходження;
- запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.
        Разом із заявою покупці - фізичні  особи  подають:
-   відомості про  особу,  домашню адресу,  громадянство;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.
             2.4. Покупці - юридичні особи подають:
- повну назву заявника та його юридичну адресу;
- прізвище, ім'я, по батькові керівника;
-номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.
Красногорівська міська рада розглядає  подану  заяву  і  в  разі відсутності   підстав   для   відмови  включає об’єкт комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягає відчуженню. Результати розгляду не  пізніш  як  через  20 днів з  дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі
   У 15-денний строк з дня затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, за конкурсом виконком міської ради публікує його в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Красногорівської міської ради.

 

3. ПІДГОТОВКА ОБ»ЄКТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ВІДУЧУДЖЕННЯ
Підготовка об"єкта комунальної власності до відчуження здійснюється  виконкомом  міської ради, який:
  - за рішенням міської ради здійснює оцінку об’єкта комунальної власності, шляхом проведення незалежної оцінки майна комунальної власності суб’єктами оціночної діяльності на конкурсних засадах.
  - визначають ціну  продажу  об'єкта комунального майна,  що  підлягає приватизації шляхом викупу;
  - готують та   публікують   інформацію   про  об"єкти комунальної власності до відчуження у  місцевій пресі або на веб-сайті Краногорівської міської ради.
  Для забезпечення   виконання   зазначених   функцій    виконком міської ради    може    залучати   відповідні   організації   та спеціалістів у порядку  і  на  умовах, що встановлюються Положенням. Уповноважена  особа  діє  відповідно  до  угоди  з органом приватизації.       
    Строк  підготовки об"єкта комунальної власності до відчуження не повинен перевищувати двох місяців  з  дня  прийняття  рішення  про включення  його  до відповідного переліку об'єктів,  що підлягають відчуженню.  Підготовка об’єктів до продажу шляхом викупу (після прийняття відповідного рішення міської ради) розпочинається з моменту подання відповідної заяви покупцем до органу приватизації.
Інформація про об’єкти комунального майна, що підлягають продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, за конкурсом публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення відповідного аукціону в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Красногорівської міської ради.         Оголошення повинно містити таку інформацію:

 • назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;
 • відомості про об»єкт комунальної власності та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними;
 • початкову ціну, умови продажу та експлуатації об'єкта;
 • суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта;
 • назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації;
 • кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
 • час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;
 • час та місце проведення аукціону, конкурсу;
 • адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;

 

4. АУКЦІОН
Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.
   Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну.
У разі коли на участь в аукціоні з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу.

 

5. АУКЦІОН ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
  Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням міської ради у разі, якщо об’єкти комунального майна не продані на аукціоні, конкурсі. Красногорівська міська рада складає переліки об’єктів, не проданих або знятих з аукціону, конкурсу, та приймає рішення про їх подальший продаж.
  Інформація про об’єкт, що підлягає продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, за конкурсом публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення відповідного аукціону у  місцевій пресі або на веб-сайті Краногорівської міської ради
Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
           Початкова ціна об’єкта визначається за результатом оцінки майна, проведеної відповідно до Методики.
Ціна продажу об’єкта може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює міська рада на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта.
  Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
  Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта.

 

6. АУКЦІОН БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ЦІНИА
   Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли об’єкт пропонувався на продаж на аукціоні за методом зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий.
Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
Початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.
Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.
Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону.
  Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор може одночасно з ударом молотка оголосити про придбання об’єкта тією особою, що запропонувала цю ціну.

 

7. КОНКУРС  ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ

Умови конкурсу затверджує Красногорівська міська рада.
Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
Бажаючі взяти участь в конкурсі подають до виконкому міської ради такі документи:
  а) заяву ;
  б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, який повинен включати:
  - найменування і місцезнаходження об'єкта;
  -відомості про учасника конкурсу;
            -зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;
  в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Засідання комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, є закритими.
  Список учасників конкурсу, які подають конкурсні пропозиції ціни, затверджується рішенням міської ради до дати проведення конкурсу.
  На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання, на якому присутні учасники конкурсу.
Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конкурсні пропозиції ціни учасників конкурсу та оголошує їх зміст у порядку послідовності реєстраційних номерів.
Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціни продаж проводиться ліцитатором у вигляді торгів «з голосу».
Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинаються торги, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна. Початкова ціна об’єкта, запропонована учасниками конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну об’єкта, визначену відповідно до Методики. Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об’єкта нижче визначеної початкової ціни об’єкта комунального майна, до подальшого розгляду не приймаються та вносяться до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу».
Під час торгів учасники конкурсу повідомляють про готовність придбати об’єкт, піднімаючи картку з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
  Мовчання учасника конкурсу, який першим підняв картку з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники конкурсу не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор відповідно до угоди з міською радою може припинити торги.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків від початкової ціни продажу, з якої розпочаті торги.
Після того, як ліцитатор тричі оголосив останню запропоновану ціну і від учасників не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, ліцитатор оголошує «остаточна ціна» з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну.
Після оголошення ліцитатором остаточної ціни комісія продовжує працювати у закритому режимі та визначає переможця конкурсу. Переможцем конкурсу визначається покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу ціну продажу об’єкта та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.
  Результати конкурсу затверджуються міською радою.
У разі коли на конкурс з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, такий об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта.

 

8. ВИКУП
Інформація про перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується в засобах масової інформації протягом 15 днів від дня прийняття відповідного рішення.
        Викуп застосовується щодо об’єктів приватизації:
-  не проданих на аукціоні, за конкурсом;
-  включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;
       Під час приватизації орендованого майна орендар може одержати право на викуп цього майна у наступних випадках:
- якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна. Оцінка вартості об'єкта приватизації  у  цьому  разі здійснюється  із  застосуванням  експертної  оцінки;
- в інших випадках відповідно до рішення міської ради.
      Красногорівська міська рада протягом 20 днів з дня включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, зобов’язана про це письмово повідомити  орендарів.  
       Інформація  про  здійснення  викупу  об'єкта  приватизації публікується   в  місцевій пресі або на сайті міської ради та інших друкованих  виданнях,  протягом  15  календарних  днів  з  дня  укладення договору купівлі-продажу.
      Відчуження орендованих об’єктів за ініціативи власника майна здійснюється від імені та в інтересах територіальної громади міста Красногорівки у відповідності до діючого законодавства України.
        Договір купівлі-продажу об’єкта, приватизація якого здійснюється шляхом викупу, укладається між Красногорівською міською радою та покупцем протягом строку, який не перевищує 3-х місяців від дати затвердження висновку про вартість майна.
        У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу він зобов’язаний відшкодувати Красногорівській міській раді протягом місяця витрати на підготовку об’єкта до продажу шляхом перерахування їх на рахунок бюджету м. Красногорівки. 
      Ціна  продажу  об'єкта,  що  підлягає приватизації шляхом викупу,   визначається   шляхом   проведення   незалежної  оцінки.
      Не  допускається  безоплатна передача у власність.

 

9. ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ  ПРИВАТИЗІЦІЇ РАЗОМ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ, НА ЯКИХ ВОНИ РОЗТАШОВАНІ.

         Красногорівська міська рада з урахуванням затверджених переліків об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, шляхом продажу, надсилають Мар’їнському районному управлінню земельних ресурсів перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками та запит про надання наявної документації:
-земельно-кадастрової документації;
-технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
-витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку;
-інформації про наявність сервітутів та обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки щодо об’єктів, які включені до переліку, та дозволені види використання;
- витяг з Державного земельного кадастру.
На підставі одержаних від державних органів земельних ресурсів відомостей Красногорівка міська рада приймає рішення про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, або без земельної ділянки.
  Рішення міської ради про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, є підставою для проведення землеустрою відповідних земельних ділянок.
У разі  одержання повідомлення від Мар’їнського районного управління земельних ресурсів про відсутность інформації та документації із землеустрою міська рада визначає на конкурентних засадах виконавця робіт із землеустрою.
За результатами конкурсу міська рада укладає з виконавцем робіт із землеустрою договір про розроблення документації із землеустрою, у якому визначаються порядок проведення робіт та сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на погодження, державну експертизу та затвердження.
  На підставі отриманих міською радою позитивних висновків державної експертизи документації із землеустрою, зокрема щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), міська рада визначає на конкурентних засадах виконавця робіт з оцінки та укладає з ним договір на їх проведення.
Право на викуп об’єкта разом із земельною ділянкою комунальної  власності, на якій він розташований, надається покупцю у випадках, визначених законодавством про приватизацію, за умови, що він є орендарем відповідної земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.
Право власності на земельну ділянку засвідчується свідоцтвом на право власності.

 

 

10. ПОВТОРНИЙ ПРОДАЖ ОБ»ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА УКЦІОНІ, КОНКУРСІ

  У разі коли аукціон, конкурс не відбулися, об’єкт може бути запропонований до повторного продажу на аукціоні, конкурсі.
Повторний аукціон, конкурс проводяться відповідно до вимог цієї Програми.

 

11. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
            У п’ятиденний термін з дня затвердження результатів аукціону, конкурсу між продавцем та покупцем укладається договір купівлі-продажу, який посвідчується нотаріально.
            Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації.
            Покупець зобов’язаний внести зазначені кошти протягом 30 календарних днів з моменту нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь міської ради неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
            Покупець сплачує витрати на підготовку об’єкта до приватизації.
            До  договору  включаються  зобов'язання  сторін, які були визначені  умовами  аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання. Зобов'язання  покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб,  які придбають об'єкт  у  разі  його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов'язань.
            У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації уповноважений представник міської ради і новий власник підписують акт передачі приватизованого об'єкта.     
            Право власності на придбаний об’єкт, згідно Договору купівлі-продажу підлягає реєстрації в установленому законом порядку.
Інформація про ціну продажу та переможця аукціону або конкурсу публікується у  місцевій пресі або на веб-сайті Краногорівської міської ради.

12. ДОХОДИ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ
Доходи від відчуження нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Красногорівки зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетними програмами розвитку міста.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Покупець відшкодовує витрати, здійснені органом приватизації під час підготовки об’єкту до продажу (зокрема: послуги суб’єктів оціночної діяльності, подання оголошення, інші витрати), що відображається в договорах купівлі-продажу комунального майна. 
Інші умови приватизації може визначати міська рада в кожному конкретному випадку.
Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та укладання додаткових угод до нього здійснюється за рахунок покупця.
Перелік об’єктів комунальної власності м. Красногорівка, які підлягають приватизації, затверджується рішенням міської ради відповідно.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку