Про внесення змін до плану 2014 Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 10

м. Красногорівка

Про внесення доповнень до плану діяльності
Красногорівської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

З метою впорядкування процедури проведення конкурсів щодо продажу об'єктів комунальної власності, встановлення єдиної процедури щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка, приведення його у відповідність до чинного законодавства, відповідно до Законів України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного та комунального майна»  та з метою створення належних умов щодо контролю за охороною  і відновленням об’єктів благоустрою,  визначення єдиної  процедури  видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою у  м. Красногорівка,  керуючись статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", пункту 7 статті 20 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:
1.  Внести доповнення  до плану діяльності Красногорівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого рішенням ради від 17.12.2013   № V/34-1 "Про  затвердження плану діяльності Красногорівської міської ради з  підготовки проектів регуляторних  актів  на 2014рік":      
 

Вид проекту

Назва проекту

Ціль прийняття проекту

Строк

підготовки проекту

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення

Проект регуляторного акту

Про затвердження Положення    про конкурсну   комісію з

продажу об’єктів   комунального   майна

територіальної громади м.Красногорівка

Впорядкування процедури проведення конкурсів щодо продажу об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка

І

квартал

 2014 року

Красногорівська міська рада

 

Проект регуляторного акту

Про затвердження Порядку проведення конкурсу

на   право   укладання   договору   оренди   майна

комунальної   власності  територіальної  громади

м. Красногорівка

Підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, встановлення єдиної процедури щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка

І

квартал

 2014 року

Красногорівська міська рада

 

Проект регуляторного акту

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмовив їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м.Красногорівка

Створення належних умов щодо контролю за охороною  і відновленням об’єктів благоустрою, визначення єдиної  процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою у м. Красногорівка

І

квартал

 2014 року

Красногорівська міська рада

 

 

2. Виконкому Красногорівської міської ради забезпечити оприлюднення  доповнення до плану діяльності Красногорівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік через його розміщення на сайті Красногорівської міської ради  www.krassovet.gov.ua.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради по фінансах та бюджету, з інвестиційної та регуляторної політики /Рехтік/.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку