Звіт Програма приватизацii Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 27.02.2014 року № 7

м. Красногорівка

Про результати базового відстеження регуляторного
акту Красногорівської міської ради „Про затвердження
Програми приватизації (відчуження) об’єктів комунальної
власності територіальної громади міста Красногорівка
на 2014-2016 роки”

Назва рішення: „Про затвердження Програми приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка на 2014-2016 роки ”

2. Назва виконавця заходів з відстеження: виконком Красногорівської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

  • вдосконалення процесу відчуження та реформування комунальної власності;
  • забезпечення високих темпів відчуження об’єктів комунальної власності, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію і які не користуються попитом у покупців, є збитковими та малорентабельними;
  • скорочення обмежень щодо відчуження об’єктів комунальної власності за умови, що зазначене негативно не вплине на виконання функцій управління комунальним сектором міста і не створить небезпеки для соціально-економічних та екологічних умов життєдіяльності територіальної громади;
  • залучення до процессу відчуження інвесторів, заінтересованих у довгостроковом урозвитку об’єкту відчуження;
  • підвищення рівня привабливості для інвесторів та формування позитивного іміджу до процессу відчуження комунального майна територіальної громади міста.

4.   Строк виконаннязаходів з відстеження: 27.02.2014 р. – 27.03.2014 р.

5.  Тип відстеження: базове.

6.  Методи одержання результатів відстеження: статистичні дані.

7.  Дані на підставі яких буде відстежуватись регуляторний акт:

  • прийняття Програми забезпечить приведення її у відповідність до Закону «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про приватизацию державного майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
  • створення умов для приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Красногорівка, подальше перебування яких у комунальній власності територіальної громади м. Красногорівка є економічно недоцільним.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності актів:
У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

  • ефективність розробленого механізму;
  • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;
  • кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дана Програма.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття регуляторного акта «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка» - буде нести позитивний результат.

Базове відстеження результативності регуляторного акту Красногорівської міської
ради Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка» буде мати позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечить ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання коммунального майна.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку