Звіт Порядок конкурсу оренди Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 27.02.2014 року № 6

м. Красногорівка

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу комісію на право
укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить на праві
комунальної власності територіальній громаді м. Красногорівка»

1. Вид та назва  регуляторного акту:
Проект рішення Красногорівськой міської ради «Про затвердження Порядку проведення  конкурсу комісію на право укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить на праві комунальної власності територіальній громаді  м. Красногорівка»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Красногорівська міська рада.
 

3. Цілі прийняття акту:
Вдосконалення процесу проведення конкурсу на право оренди майна та передачі в оренду майна,  що належить територіальній громаді м.Красногорівської, зробити механізм передачі в оренду комунального майна м. Красногорівка більш прозорим, враховуючи пріоритети при використанні майна комунальної власності.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 27.02.2014 р.- 27.03.2014 р.

5. Тип відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз та моніторинг.
Для відстеження результативності регуляторного акту буде використовуватись метод збору статистичних даних виконкому міської ради.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта буде визначено такі показники результативності:

  • сума надходжень орендної плати на рахунки  установ, закладів та  підприємств;
  • кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності;
  • загальна площа об'єктів оренди

8. Якісні значення показників результативності акта:
якісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
- вдосконалення процедури проведення конкурсу на право оренди  комунального нерухомого майна.

9. Кількісні значення показників результативності акта:

Збільшення кількості орендарів та покупців об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та збільшення кількості укладених договорів оренди та договорів купівлі-продажу; збільшення надходження коштів до міського бюджету, про що свідчить проведений аналіз надходжень коштів до міського бюджету від оренди та приватизації за попередні роки.
Враховуючи досягнуті показники можливо бачити ефективність від впровадження
прийняття регуляторного акта.

10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: буде проводитися при повторному та періодичному відстеженнях результативності регуляторного акту.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку