Звіт Положення про конкурс комісii Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 27.02.2014 року № 5

м. Красногорівка

Про результаи базового відстеження регуляторного
акту Красногорівської міської ради
«Положення про конкурсну комісію з продажу
об’єктів комунального майна територіальної громади
м.Красногорівка»

Назва рішення: «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Красногорівська міська рада.

 

3. Цілі прийняття акта:
З метою впорядкування процедури проведення конкурсів щодо продажу об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка, приведення його у відповідність до чинного законодавства України, відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»

 

4. Строк виконаннязаходів з відстеження: 27.02.2014 р. – 27.03.2014 р.

 

5.  Тип відстеження: базове.

 

6.  Методи одержання результатів відстеження: статистичні дані.

 

7.  Дані на підставі яких буде відстежуватись регуляторний акт:
У якості даних буде використовуватись перелік об’єктів комунальної власності  територіальної громади м.Красногорівка, які будуть продані.
Результативність від впровадження даного документа буде визначатись сумою збільшення надходжень до міського бюджету від приватизації. Тобто, враховані принципи збалансованості та передбачуваності регуляторної політики, за якими суб’єкти господарювання можуть здійснювати планування своєї діяльності, досягнути ефективності за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності актів:
У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

  • ефективність розробленого механізму;
  • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;
  • кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дане Положення.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття регуляторного акта «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка» - буде нести позитивний результат.

Базове відстеження результативності регуляторного акту Красногорівської міської
ради Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка» буде мати позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечить ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання коммунального майна.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку