Аналіз Програма приватизацiї Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 3

м. Красногорівка

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення міської
ради «Про затвердження Програми приватизації
(відчуження) об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Красногорівка
на 2014-2016 роки

1. Визначення та аналіз проблеми
Прийняття даної Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають дострокові інтереси у розвитку підприємництва на території міста, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади міста та покупців. 

2. Головні цілі прийняття акта
Ціллю прийняття цього рішення є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначений цілей
Як альтернативу даному рішенню можливо розглянути такий варіант:
Відмовитись від введення в дію запропонованого регулювання, тобто залишити без змін існуючу ситуацію.
Дана альтернатива не вирішує поставлених цілей, тому вважаємо, що при  прийняті запропонованого рішення інтереси громади будуть враховані найбільш повно.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.
Міська рада, в межах своїх повноважень, приймає Програми щодо приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності.

5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованої Програми
Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним.

Впровадження даного рішення дасть змогу:

  • вирішити проблему нормативного забезпечення механізму проведення приватизації комунального майна;
  • визначити стратегію приватизації, її пріоритети та умови на 2014-2016 роки;
  • врегулювати питання підготовки об’єктів приватизації до продажу;
  • залучати до процесу реалізації комунального майна більш широке коло потенційних покупців;
  • вдосконалити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу новими власниками об’єктів приватизації;
  • забезпечити виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації комунального майна.

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників
На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Прийняття  Програми приватизації комунального майна забезпечить:

  • виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від приватизації;
  • підвищення відкритості та прозорості приватизації комунального майна.

7. Обґрунтування строку,  чинності регуляторного акта
Рішення запроваджується на 2014-2016 роки, але може бути переглянуто  в разі потреби.

8. Показники  результативності регуляторного акта

  • надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджет м. Красногорівка;
  • ефективність подальшого використання приватизованого майна.

9.Визначення заходів відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження результативності буде проводитись на підставі аналізу надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджету   м. Красногорівка та кількості проданих об’єктів. Строк проведення відстеження результативності регуляторного акту – через рік з дня набрання ним чинності.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку