Аналіз Порядок конкурс оренди Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 2

м. Красногорівка

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Красногорівської міської ради
«Про затвердження Положення про конкурсну комісію
для проведення конкурсу на право укладання договорів
оренди майна, що належить на праві комунальної
власності територіальній громаді м. Красногорівка»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного  акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення Красногорівської  міської ради «Про затвердження Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсу на право укладання  договорів оренди майна, що належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Красногорівка», як регуляторного акту.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:
Регуляторний акт приймається у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яким передбачено, що органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває в комунальній власності та самостійно визначають Методику розрахунку пропорцій розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання орендної плати, а також з метою підвищення ефективності використання майна територіальної громади м. Красногорівка шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам на конкурентних засадах, задоволення їхніх прав та інтересів, прав та інтересів територіальної громади м. Красногорівка, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті, підвищення ефективності використання майна територіальної громади м. Красногорівка.

2. Цілі державного регулювання:
Для досягнення мети передбачається розв'язання наступних завдань:
- досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним майном
для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
- встановлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через переважне використання конкурентних способів передачі майна в оренду;
- забезпечення розвитку соціальної інфраструктури шляхом передачі майна територіальної громади м. Красногорівка в оренду і подальшої його приватизації;
- поліпшення фінансового забезпечення реконструкції нежилого фонду міста.

3. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи:
Дія цього регуляторного акта сприятиме:

  • забезпеченню ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду та використанням майна комунальної власності;
  • зосередження повноважень щодо оренди майна територіальної громади м.Красногорівкаата функцій орендодавця в компетенції одного виконавчого органу;
  • максимальне використання конкурентних способів передачі майна територіальної громади.

4. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Прийняття цього регуляторного акту забезпечить досягнення вищезазначеної мети.

5. Очікувані результати прийняття акта:
За результатами видання зазначеного Проекту має бути досягнуто цілей повдосконаленню механізму передачі в оренду майна територіальної громади м.Красногорівка та збільшення надходження коштів до міського бюджету.

6. Строк дії регуляторного акта:
Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

 

7. Показники результативності регуляторного акта:
Показники результативності зазначеного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

  • нарахування орендної плати;
  • фактичні надходження коштів до міського бюджету від орендної плати.

8. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:
Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись за результатами аналізу інформації про нарахування та фактичні надходження платежів за оренду коммунального майна.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за підсумками року, що наступає після прийняття рішення.
Повторне відстеження результативності дії рішення буде здійснено протягом двох років після прийняття рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз на три роки протягом усього терміну дії акта, в ході яких аналізуються фактичні надходження платежів за оренду комунального майна до міського бюджету.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення міської ради та аналізу регуляторного впливу.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку