Аналіз Положення про комісію Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 1

м. Красногорівка

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту
рішення міської ради «Про затвердження
Положення про конкурсну комісію з продажу
об’єктів комунального майна
територіальної громади м.Красногорівка»

1. Визначення та аналіз проблеми

Прийняття даної Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають дострокові інтереси у розвитку підприємництва на території міста, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади міста та покупців. 

 

 2. Головні цілі прийняття акта

Ціллю прийняття цього рішення є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначений цілей

Як альтернативу даному рішенню можливо розглянути такий варіант:

 • Відмовитись від введення в дію запропонованого регулювання, тобто залишити без змін існуючу ситуацію.
 • Дана альтернатива не вирішує поставлених цілей, тому вважаємо, що при  прийняті запропонованого рішення інтереси громади будуть враховані найбільш повно.

 

 4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Міська рада, в межах своїх повноважень, приймає Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка.

 

5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованої Програми

Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним.

Впровадження даного рішення дасть змогу:

 • забезпечення роботи комісії з проведення конкурсу з продажу;
 • вирішити проблему нормативного забезпечення механізму проведення приватизації комунального майна;
 • визначити стратегію приватизації, її пріоритети та умови на 2014-2016 роки;
 • врегулювати питання підготовки об’єктів приватизації до продажу;
 • залучати до процесу реалізації комунального майна більш широке коло потенційних покупців;
 • вдосконалити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу новими власниками об’єктів приватизації;
 • забезпечити виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації комунального майна.

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників

На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

 

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття  Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка забезпечить:

 • виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від приватизації;
 • підвищення відкритості та прозорості приватизації комунального майна.

 

7. Обґрунтування строку,  чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В зв’язку з цим, необхідно буде вносити зміни до Положення.

 

8. Показники  результативності регуляторного акта

Правильність та порядок проведення конкурсу та роботи комісії з продажу нерухомого майна територіальної громади.

 

9.Визначення заходів відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку