ПОРЯДОК видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Красногорівка Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 27.02.2014 року № 1

м. Красногорівка

ПОРЯДОК
видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Красногорівка

 

 

УКРАЇНА

КРАСНОГОРІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

МАРЇНСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

від    _______________     № ____

             м. Красногорівка

 

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Красногорівка

 

                З метою створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою, визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою у м. Красногорівка, відповідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2013 № 870«Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», керуючись підпунктом 44  пункту 1 статті 26, підпунктом 7 пункту «а» частини першої статті 30, частиною першою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Красногорівка (згідно додатку).

           2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію по вирішенню  житлово-комунальних питань /Донченко/.

         

 

 

 

Міський голова                                                                      С.В.Легкоступ

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                      Додаток

                                                                                                                                                   до рішення  ради

                                                                                                                     ______________

 

                       ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Красногорівка

 

 

1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі - дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:

 - особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій проводяться земельніта/або ремонтніроботи у тому числі право земельного сервітуту;

-  у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.

4. Дозвіл видається виконкомом Красногорівської міської ради на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною особою, фізичною особою – підприємцем чи фізичною особою (або їх уповноваженим представником), за формою (додаток 1).

Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою).

5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі. Форма дозволу наведена (додаток 2). Дозвіл видається на фірмовому бланку виконавчогокомітетуКрасногорівської міської ради.

6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік наведено (додаток 3). Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

7. Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

8. Виконком Красногорівської міської ради веде реєстр дозволів.

9. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу. Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства. Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.

10. У разі коли у строк, установлений пунктом 7 цього Порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.

11. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та/або їх місцезнаходження. Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 4-1 Закону України«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.

12. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев’ятою статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».                    

13. Дозвіл може бути анульовано виконкомом Красногорівської міської ради у разі:

- подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;

- наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.

Виконком Красногорівської міської ради у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.

14. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього порядку.

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                      С.В.Легкоступ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Додаток  

                                                                                    до  Порядку  видачі  дозволів  на  порушення

                                                                                    об’єктів  благоустрою або відмови в їх видачі,  

                                                                                    переоформлення,     видачі              дублікатів,

                                                                                    анулювання дозволів у м. Красногорівка

 

 

 

 

                                                                           ПЕРЕЛІК

земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

 

 1. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.

 

 2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.

 

 3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.

 

 4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.

 

 5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.

 

 6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

 

 7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.

 

 8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.

 

 9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.

 

 10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.

 

 11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.

 

12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

 

 

 

Красногорівський міський голова
Любра С.В.<< Назад до списку